Är det möjligt att ta tillbaka ett avvikelseformulär som ännu inte blivit beviljat?