Is het mogelijk om een ingediend mutatieformulier in te trekken?